AKTUÁLIS

 

ringato_adony_a3

Küldetésnyilatkozat

 

A intézményünk elnevezése talán nem a legegyszerűbben kezelhető bizonyos esetekben, de –nomen est omen- szerettük volna, ha már a név is „beszél arról”, hogy mi is a küldetésünk, feladatunk, s egyben vállalásunk.

Ennek megfelelően minden törekvésünk az, hogy nevünknek megfelelően Adony város közösségeinek otthona, az egyetemes és a helyi kultúra értékei őrzésének, megismertetésének és fejlesztésének központja legyünk.

Az elmúlt évtized jelentős társadalmi- gazdasági változásai természetes módon generálták a szakmapolitikai változásokat is.

Egyre inkább felértékelődik a helyi társadalomban is a civil közösségek szerepe, s ennek megfelelően a művelődés háza helyett egyre jobban a közösség házává kell válnia az intézményeknek is.

A szórakoztató központ jelleg helyett pedig egyre inkább a szolgáltató központ szerepét kell ellátniuk.

Meggyőződésünk szerint ma már nem a kultúrműsor-szervezés és könyvkölcsönzés a legfőbb feladatunk, hanem az, hogy olyan, a helyi társadalom objektív lehetőségeinek és szubjektív igényeinek megfelelő, piacképes, de elérhető kulturális szolgáltatások kínálatát nyújtsuk amelyekkel ténylegesen szolgálni és használni tudunk.

Ma már nem „művelni kell a népet”, hanem a permanens önművelés, a közösségi lét iránti személyes igény felkeltésében illetve annak kiszolgálásában: a modern feltételek biztosításában van komoly feladatunk.

A könyvtár sem a csendes elvonulásra csábító helyként, hanem mozgalmas – sokszor tényleg hangos – közösségi térként, modern információtechnológiai központként kell, hogy működjön.

Tamási Áron azt írja: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”; mi pedig hitünk és szándékunk szerint azért, hogy lehetőségeinkkel, tudásunkkal és munkákkal ahhoz járuljunk mind inkább hozzá, hogy az adonyiak Adonyban legyenek otthon, városukat közösségnek érezve egyszersmind otthonként lássák, s érezzék magukat benne jól, legyenek kultúrált, igényes és felelős polgárai.

 

Új könyvek érkeztek a Könyvtárba!

A könyvek alánlóit  ITT találja.

6